SVIF Løbet – Søndersø Revanchen 2016

SVIFLØBET 2016

I år løbes der fra Vinkel Stadion. Voksenløbet er på ca. 7 km og løbes på en kuperet rute, i det skønne
område ved Nørreådalen.

Børneløbet på ca. 3 km bliver løbet omkring Vinkel stadion.
Ruten vil være afmærket.

Svif-søndersørevanchen-2016

Løbet er arrangeret af SVIF MOTION, og afholdes i forbindelse men den årlige sportsfestuge i SVIF.
Tilmelding på dagen.

TID: Søndag d. 5 juni kl. 15.00 Børneløbet, kl. 15.30 voksenløbet

Start fra Vinkel Stadion

Deltagerpris: 3 km kr. 20.00
6 km kr. 50.00

Præmier: Lodtrækningspræmier

Forplejning: Der er vand, frugt og kage efter løbet

Vi gør opmærksom på, at der løbes på eget ansvar.